Почитувани, Ве известуваме дека од 06.04.2019 година сите наши производи се усогласени со новиот закон за заштита на потрошувачи при договори за потрошувачки кредити.
Износ на Кредит денари 60000 денари


Рок на Отплата месеци 12 месеци

Износ на Кредит

Рок на отплата

Месечен Ануитет

Вкупно Камата

0

Вкупно Провизија

Еднократна Провизија

Трошок за Апликација

СВТ

Вкупно за враќање

+389

Внесивте погрешен број!
Top