Тарифник за SN VISA Картичка

 

ТАРИФНИК НА УСЛУГИ
Надоместоци Износ
– Издавање, обновување и управување со картичка –
1. Издавање на картичка 0 ден.
2. Обновување на картичка (оштетена, украдена, изгубена) 1490 ден.
3. Достава на картичка по барање на клиент 490 ден.
– Финансиски трансакции –
4. Провизија за подигнување готовина од банкомати на Силк Роуд Банка АД Скопје 2% , минимум 150 ден.
5. Провизија за подигнување готовина од банкомати на други домашни банки 2% , минимум 200 ден.
6. Провизија за подигнување готовина од банкомати во странство 3% + 120 ден.
7. Провизија за користење на картичка на ПОС терминал 0 ден.
– Други операции –
8. Реиздавање на ПИН код 490 ден.
9. Лажно оспорување на трансакција 800 ден.
10. Деблокада на картичка 490 ден.
11. Барање за издавање на нова картичка пред истек на важноста 490 ден.
12. Достава на извод за трансакции на барање на клиент 490 ден.
13. Копии од други поврзани документи со картичката / договор 490 ден.
14. Потврда за сопственост на картичката на Мемурандум со печат 490 ден.